Profile image for Peta Mathias

Peta Mathias

Presenter

New Zealand Stories - The Womad Wrangler

2011, Subject - Television

A Taste of Home

2007, Presenter - Television

Here to Stay - The Irish

2007, Presenter

A Taste of Home - Brazil

2007, Presenter - Television

New Zealand House and Garden

2006, Presenter

A Taste of Tea

2005, Presenter - Television

Taste Takes Off - Beijing

2005, Presenter - Television

Taste Takes Off

2004, Presenter - Television

Toast New Zealand

2003, Presenter

A Taste of Christmas

2003, Presenter - Television

Intrepid Journeys - Bolivia (Peta Mathias)

2003, Presenter - Television

How's Life?

2001 - 2003, Panelist - Television

Strassman

2000, Guest - Television

Taste New Zealand

1999 - 2005, Presenter - Television

Home Front

1999 - 2003, Presenter - Television

New Zealand Living

1997, Presenter

Town and Country/NZ Living

1995 - 1996, Presenter - Television

World of Wearable Art Awards

2001 - 2003, Presenter - Television